Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Koronavirus COVID-19

Základní informace

koronavirus.mzcr.cz

www.krajpomaha.cz/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Rozvolňování opatření

 

Doporučení - evidování záznamů o svém pohybu

 

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest

Nošení roušek na veřejnosti se netýká dětí do 2 let a řidičů automobilů, pokud jednou ve vozidle sami.

 

Vláda zakazuje s účinností od 24. 3. 0:00 všem osobám přítomnost v obchodech nad 500 m2 v čase mezi 8:00 a 10:00 a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců a majitelů prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

NOUZOVÝ STAV

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 do 17. května 2020

 

 

Splašková kanalizace Svébohov

Harmonogram prací

Harmonogram

Situace - kanalizace

 


 

Koordinační situační výkresy

 

zde ke stažení

zde ke stažení

________________________

Splaškové kanalizační přípojky - informace

 

zde ke stažení

__________________

Přehled kulturních akcí

zde ke stažení

 

Všechny kulturní akce jsou do odvolání zrušeny.

Výroční turistické známky a pohlednice

TZ

 

pohlednice malá

 

pohlednice velká

K prodeji na Obecním úřadě Svébohov

Turistická známka 30,- Kč

Pohlednice malá 7,- Kč

Pohlednice velká 10,- Kč

 

Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku .

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem i o životě v obci.

Ing. Martina Šťastná
starostka 

Aktuality

 

25. 5. 2020

Usnesení č. 12

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 22. 6. 2020

Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1222/9 v k. ú. Svébohov

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 22. 6. 2020

Zveřenění záměru pronajmout část pozemku p. č. 162/2 v k.ú. Svébohov

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 22. 6. 2020

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1174/15, část pozemku p.č. 1174/16 a část pozemku p.č. 1174/7 v k. ú. Svébohov

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. 2020

Závěrečný účet obce Svébohov za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 8. 6. 2020

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2019, Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření Svazku obcí MiZ za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

18. 5. 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deskaZobrazit více

4. 5. 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Úřední deskaZobrazit více

29. 4. 2020

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více