Obec Svébohov
Obec Svébohov

Obecní úřad
Svébohov

Adresa:Svébohov 64, 78901 Zábřeh

Telefon:+420 583 412 122

E-mail:obec@svebohov.cz

Úřední hodiny:PO: 8.00-12.00, 13.00-17.00
ST: 8.00-12.00, 13.00-16.30

Webové stránky se upravují.

Dotace

Olomoucký kraj

Obci Svébohov byly poskytnuty dotace z Olomouckého kraje na tyto projekty:

 

Program na podporu JSDH 2018

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení savice, souboru hadic a armatur) 

14.000,- Kč


Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

za účelem částečné úhrady výdajů na Oslavy 660 let obce Svébohov (na honoráře účinkujících, pronájem a ozvučení)

30.000,- Kč


Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Veřejné osvětlení Svébohov - I. etapa

165.000,- Kč


Dotace obcím na území olomouckého kraje na řešení mimořádných události v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

Svébohov - propojení vodovodu

260.000,- Kč


Program na podporu JSDH 2019

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení více kusů kombinovaných proudnic) 

15.000,- Kč


Program na podporu venkovských prodejen  - Svébohov 2020

za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích

24.000,- Kč


Program na podporu JSDH 2020

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení ochranných prostředků pro hasiče) 

17.500,- Kč


Ministerstvo životního prostředí

Obci Svébohov byla poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí na tento projekt:

Kompostéry pro Svébohov 2019

za účelem vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů

580.000,- Kč