Obec Svébohov
Obec Svébohov

Obecní úřad
Svébohov

Adresa:Svébohov 64, 78901 Zábřeh

Telefon:+420 583 412 122

E-mail:obec@svebohov.cz

Úřední hodiny:PO: 8.00-12.00, 13.00-17.00
ST: 8.00-12.00, 13.00-16.30

Dotace

Olomoucký kraj

Obci Svébohov byly poskytnuty dotace z Olomouckého kraje na tyto projekty:

 

Program na podporu JSDH 2021

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení ochranných prostředků pro hasiče) 

13.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020

za účelem podpory výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod sloužících veřejné potřebě k dosažení potřebného vybavení měst a obcí pro odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod 

"Svébohov - splašková kanalizace"

2.250.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program na podporu venkovských prodejen  - Svébohov 2020

za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích

24.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program na podporu JSDH 2020

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení ochranných prostředků pro hasiče) 

17.500,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program na podporu JSDH 2019

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení více kusů kombinovaných proudnic) 

15.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program na podporu JSDH 2018

za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Svébohov (na pořízení savice, souboru hadic a armatur) 

14.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2018

za účelem částečné úhrady výdajů na Oslavy 660 let obce Svébohov (na honoráře účinkujících, pronájem a ozvučení)

30.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

"Veřejné osvětlení Svébohov - I. etapa"

165.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Dotace obcím na území olomouckého kraje na řešení mimořádných události v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

"Svébohov - propojení vodovodu"

260.000,- Kč

____________________________________________________________________________________

Ministerstvo životního prostředí

Obci Svébohov byla poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí na tento projekt:

 

Operační program životní prostředí 2014-2020

 

"Svébohov - splašková kanalizace"

26.912.635,40 Kč

_______________________________________________________________________________________________________

Kompostéry pro Svébohov 2019

za účelem vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů

580.000,- Kč