Obec Svébohov
Obec Svébohov

Obecní úřad
Svébohov

Adresa:Svébohov 64, 78901 Zábřeh

Telefon:+420 583 412 122

E-mail:obec@svebohov.cz

Úřední hodiny:PO: 8.00-12.00, 13.00-17.00
ST: 8.00-12.00, 13.00-16.30

Klikací rozpočet

Rozpočet Svébohov

Nedaňové
15,74 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 304 756 Kč
Upravený rozpočet 2 433 578 Kč
Skutečné plnění 2 115 958 Kč
Plnění 86,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 898 606 1 921 954 1 610 280 83,78
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 208 500 208 500 208 027 99,77
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000 136 000 135 535 99,66
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 54 650 55 251 55 250 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 33 000 33 000 32 651 98,94
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 7 000 9 000 7 639 84,88
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 2 000 2 000 695 34,75
Příjem z úroků 1 000 1 000 218 21,80
Příjem z pojistných plnění 0 32 663 32 663 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 1 210 0 0,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 13 000 13 000 100,00
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 20 000 20 000 100,00
Celkem 2 304 756 2 433 578 2 115 958 86,95
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 - ZŠ a MŠ Svébohov (Návrh)

dl-8138129203235529230.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,86 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2027 - Obec Svébohov (Návrh)

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,99 KiB

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2027 - Obec Svébohov

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027 - schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,24 KiB

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 - ZŠ a MŠ Svébohov

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,86 KiB

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2027 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,13 KiB

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočet na rok 2024 - ZŠ a MŠ Svébohov - návrh

dl-8498707949640162713.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,97 KiB

Rozpočet obce Svébohov na rok 2024 - závazné ukazatele - návrh

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,39 KiB

Rozpočet obce Svébohov na rok 2024 - podrobný - návrh

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,50 KiB

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024 - Obec Svébohov - návrh

Návrh rozpočtu na rok 2024 - sociální fond.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,55 KiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet obce Svébohov na rok 2024

Rozpočet seskupený včetně plnění přechozího roku - schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,64 KiB

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024 - Obec Svébohov

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,10 KiB

Rozpočet ZŠ a MŠ Svébohov na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 - ZŠ a MŠ Svébohov - schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,46 KiB

Rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,13 KiB

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů

dl-5529625973911885566 (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,89 KiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 9/2023

RO č. 9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,29 KiB

Rozpočtové opatření č. 8/2023

RO č. 8.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,68 KiB

Rozpočtové opatření č. 7/2023

RO č. 7.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,64 KiB

Rozpočtové opatření č. 6/2023

RO č. 6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,52 KiB

Rozpočtové opatření č. 5/2023

RO č. 5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,44 KiB

Rozpočtové opatření č. 4/2023

RO č. 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,31 KiB

Rozpočtové opatření č. 3/2023

RO č. 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,85 KiB

Rozpočtové opatření č. 2/2023

RO č. 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,02 KiB

Rozpočtové opatření č. 1/2023

RO č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,44 KiB

Rozpočtové opatření č. 15/2022

RO č. 15-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,50 MiB

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet za rok 2022 - NÁVRH

Závěrečný účet za rok 2022 - NÁVRH.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,28 KiB

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svébohov za rok 2022

2022_-_Návrh_zprávy_-_zpráva_o_výsledku_PH_-_PH_na_místě_zpráva_DS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,63 KiB

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31.12.2022

03_Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,15 KiB

Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2022

04_Rozvaha ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,64 KiB

Výkaz zisku a ztráty ÚSC ke dni 31.12.2022

05_Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,74 KiB

Příloha ÚSC ke dni 31.12.2022

06_Příloha ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,39 KiB

Inventarizační zpráva za rok 2022

07_Inventarizační zpráva za rok 2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 867,22 KiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Přehled hospodaření za rok 2022

Přehled hospodaření za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,32 KiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy k 31.12.2022

Rozvaha, VZZ, přílohy (podepsáno elektronicky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,58 KiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Inventarizační zpráva za rok 2022

Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MiB

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022 - schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,34 KiB

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svébohov za rok 2022

02_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svébohov za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,27 KiB

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31.12.2022

03_Výkaz FIN 2-12 M ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,15 KiB

Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2022

04_Rozvaha ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,64 KiB

Výkaz zisku a ztráty ÚSC ke dni 31.12.2022

05_Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,74 KiB

Příloha ÚSC ke dni 31.12.2022

06_Příloha ke dni 31. 12. 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,39 KiB

Inventarizační zpráva za rok 2022

07_Inventarizační zpráva za rok 2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 867,22 KiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přílohy k 31.12.2022

Rozvaha, VZZ, přílohy (podepsáno elektronicky).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,58 KiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Inventarizační zpráva za rok 2022

Inventarizační zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MiB

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Svébohov - Přehled hospodaření za rok 2022

Přehled hospodaření za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,32 KiB

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nadhledna Háječek

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontroly kotlů